Co4Change.nl

Bel 06 81 90 19 45

uit
de
praktijk

Co4change canvas

We zijn emotionele wezens

Mensen zijn geen rationele wezens. Toch zou je dat wel denken als je ziet hoeveel verandertrajecten top-down over medewerkers uit worden gestort. Mensen vertonen veel gewoontegedrag dat routinematig tot stand komt of door prikkels in een bepaalde situatie. Het creëren van beweging in een organisatie begint met het voeden van de geest, liefst door prikkels in de directe omgeving. Dan haal je het beste uit mensen.

Veel organisaties werken op halve kracht

Nog steeds wordt in veel organisaties op halve kracht gewerkt en wordt er voorbij gegaan aan drie psychologische basisbehoeften van mensen:

  1. Vrijheid: we willen graag zelf bepalen hoe we iets doen en ruimte krijgen om mee te denken.
  1. Verbondenheid: we willen contact hebben met anderen en ons veilig en gewaardeerd voelen.
  1. Vakmanschap: we willen dingen doen waar we goed in zijn en die met succes afronden.

Stuitend zijn de uitkomsten van een onderzoek van Gullup onder werknemers in 142 landen. Nederland komt daar niet goed uit: met een score van slechts 9% betrokken medewerkers scoren we het slechtst van de EU. Dat komt bijvoorbeeld door directief leiderschap dat geen ruimte biedt voor eigen initiatief, groei en het benutten van talent. Medewerkers vinden hun baas veel baziger dan hij zelf denkt, zo blijkt uit het nationaal leiderschapsonderzoek. Naast leiderschap, kun je ook met prikkels in de fysieke omgeving werken aan meer engagement.

Lok ander gedrag uit

Jaren geleden vond ik mezelf terug op een toilet waar de muren vol geschreven waren met meningen over de kernwaarden die in de organisatie werden geïntroduceerd. Het is een mooi voorbeeld van een fysieke omgeving die inspireert tot nadenken en ander gedrag. Niet iedereen zal daarvoor het toilet willen gebruiken, maar alles is beter dan alleen maar geschreven plannen en memo’s. Prikkels in de fysieke context zijn een krachtig instrument om ander gedrag te stimuleren. Visualiseer een nieuwe ambitie en richt een ‘war room’ in waar iedereen ideeën, vragen of voorbeelden ophangt en van commentaar kan voorzien. Verander werkplekken en richt samen ruimtes slimmer in. Of hang eigen gemaakte scoreborden aan de muur waarop behaalde resultaten te volgen zijn.

Team up!

Er zijn meerdere ‘krachten’ om beweging te krijgen in een organisatie. ‘Team up’ is daarvan de belangrijkste. Het gaat erom getalenteerde en betrokken mensen te mobiliseren, die hun ei kwijt kunnen en zich verbonden voelen met elkaar en met hun werk. Dan ontstaat er voldoende kracht om door oude patronen heen te breken en gewenste resultaten te realiseren. Op volle kracht werken en de gewenste beweging krijgen in een organisatie is altijd maatwerk. Een standaardaanpak bestaat niet. De vragen om de juiste aanpak boven tafel te krijgen, zijn vaak wel dezelfde. Lees er meer over in het Co4change canvas.

© 2024 | concept en realisatie: buro111